Obnovljivi izvori čine oko 18% ukupne svjetske proizvedene energije. Obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu.

Obnovljivi izvori energije povećavaju energetsku održivost sustava. Također pomažu u poboljšanju sigurnosti dostatne energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije.

Očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvecionalnim izvorima energije.