Savjeti za centralno grijanje

Od čega se sastoji i kako radi sustav centralnog grijanja?

Sustav centralnog grijanja opskrbljuje toplinom sve sobe u kojima se nalaze ogrjevna tijela. Sve počinje u generatoru topline koji zagrijava medij sustava, najčešće vodu. Zagrijana voda se distribuira putem sustava cijevi do ogrjevnih tijela (radijatora). Toplinska energija vode prenosi se putem površine ogrjevnih tijela na zrak. Zrak se zagrijava te diže od radijatora do stropa. S vremenom, zagrijani zrak se hladi te pada. Na taj način postiže se cirkulacija zraka koja osigurava ugodnu temperaturu i ravnomjeran raspored topline u prostoriji.

Dijelovi sustava

  1. Generator topline (kotao, dizalica topline, uređaj za pretvorbu sunčeve energije)
  2. Dimovodni sustav
  3. Razvod toplinske energije
  4. Cirkulacijska pumpa
  5. Sustav regulacije
  6. Ekspanzijska posuda
  7. Ogrjevna tijela

Generator topline

U generatoru topline se energija upotrebljenog energenta pretvara u toplinu. Kotao za centralno grijanje može biti izveden za zagrijavanje vode ili dobivanje pare niskog ili visokog tlaka. Kotlovi za grijanje vode i za proizvodnju pare niskoga tlaka uglavnom su iste konstrukcije, a izvode se kao vatrocijevni ili vodocijevni, od čeličnog su lima ili su sastavljeni od dijelova načinjenih od lijevanog željeza. Mogu se ložiti ugljenom, drvima, uljem za loženje ili prirodnim plinom.

Cirkulacijska pumpa

Pumpa je uređaj koji omogućava prijenos toplinske energije iz sustava niže temperaturne razine u sustav više toplinske razine korištenjem dodatne energije rada (struja za kompresor) pomoću kružnog procesa prikladnog radnog medija. Dakle, pumpa osigurava cirkulaciju tople vode u sustavu centralnog grijanja. Pumpe s elektroničkom regulacijom štede energiju. Automatski se prilagođavaju odabranoj radnoj točki.

Ekspanzijska posuda

Uređaj služi za održavanje tlaka u sustavu grijanja. Priključuje se na povratni vod sustava. Tlak održava ugrađenom tlačnom pumpom. Kod punjenja sustava i zagrijavanja vode, nakon postizanja radnog tlaka, tlačna sklopka isključuje pumpu koja tlači vodu u sustav. Kod zagrijavanja vode dolazi do ekspanzije te se višak vode iz sustava izbacuje u ekspanzijsku posudu. Kada tlak u sustavu, uslijed hlađenja ili propuštanja, počne padati, tlačna sklopka uključuje pumpu koja nadopunjuje sustav vodom i postiže radni tlak.

Ogrjevna tijela

Ogrjevna tijela za centralno grijanje trebaju predati toplinu, koja se dovodi vodom ili parom, konvekcijom i toplinskim zračenjem, zraku i površinama koje obuhvaćaju prostoriju. Prema izvedbi razlikuju se cijevna, pločasta i člankasta grijala (radijatori) te konvektori. S obzirom na materijal grijala mogu biti od čelika, aluminija ili lijevanog željeza.